Voorzitter Anton Joziasse
voorzitter@skamiddelburg.nl
Penningmeester Albertjan Schipper
penningmeester@skamiddelburg.nl

Secretaris Paul Best
secretaris@skamiddelburg.nl